Historie

Den 21. september 1968 blev Søsterloge nr. 48 Perlen institueret i Korsør, men forud for denne begivenhed var gået mange års forberedelse.

Allerede den 12. april 1917 stiftede 3 damer en Rebekkaforening med navnet Dronning Dagmar i Korsør, med søster Thora Christensen som formand. 
Foreningen blev ophævet igen i 1922.

Spiren til en rebekkaloge i Korsør blev igen lagt d. 9. oktober 1952, da 
Ellen Bremer Laursen og bror Hartvig Bremer Laursen fra loge nr. 60 Hammeren i Korsør blev indviet i rebekkaloge nr. 28 Sct. Gertrud i Slagelse.
Bror storrepr. Henry Michaelsen fra loge nr. 60 Hammeren, som hurtigt efter også blev indviet i rebekkaloge nr. 28 Sct. Gertrud i Slagelse, arbejdede uafladeligt indtil sin død i 1960 på at få dannet en rebekkaloge også i Korsør.
I efteråret 1963 var vi blevet 12 søstre fra Korsør - nok til at danne en rebekkaforening samt 7 brødre.
Foreningen fik, efter mange forslag, navnet Perlen.

Rebekkaforeningen Perlen blev institueret den 9. april 1964 med søster 
Alice Greve som formand, søster Gurli Marie Baerens Sørensen som sekretær og søster Ellen Bremer Laursen som kasserer.

Perlen's emblem blev de 3 kædeled med den smukke kulturperle fastgjort under kærlighedsleddet.
Devisen for den kommende rebekkaloge blev forfattet af søster 
Edith Sørensen på melodien "Snart er natten svunden" (se:devisen.htm)

Rebekkalogen skulle arbejde i lejede lokaler hos broderloge nr. 60 Hammeren, men der blev knyttet eget logetæppe, hvor Perlens emblem dannede centrum, og her fik alle søstrene mulighed for at være med, idet der blev arbejdet på tæppet hjemme hos de enkelte søstre. Tæppet var blevet tegnet af bror 
Carl Garde og bror William Brædder. Materialerne til tæppet beløb sig til
ca. 900 kr. p.g.a. str. Gerda Storm og bror Børge Storm's velvillighed.
Stoffet til dragter blev købt til favør pris hos str. Alfa Haugaard og bror
Peter Haugaard.

Den 15. februar 1963 kunne det smukke færdige tæppe vises frem for foreningens søstre.

Den 16. maj 1963 var der svar fra Storlogen: Fribrevet var bevilget, og rebekkalogen ville få nr. 48 og navnet Perlen.

Gennem årene

Gennem alle årene har Perlens skiftende embedsmænd - med respekt for de søstre og brødre, der dannede Perlen - fortsat de traditioner, og gode tiltag, som er en del af Perlen - også i dag.

Dengang som nu, yder rebekkalogen humanitær indsats for lokalområdet.

Nævnes kan også, at mange flittige søstre i dag strikker børnetøj til 

Mother Theresa, og ligeledes er Julemærkehjemmet i Skælskør et af de mange, der årligt modtager donationer fra Perlen.

Odd Fellow loger med kvindelige medlemmer hed fra starten rebekkaloger, men dette navn blev i 1997 ændret til søsterloger for bedre at kunne modsvare betegnelsen broderloger.

Nyere begivenheder

Søsterloge nr. 48 Perlen og Broderloge nr. 60 Hammeren indgik i 2000 en fælles ejerkontrakt om Logebygningen Dahlsvej 2-4, hvorefter bygningen gennemgik en større restaurering med bl.a. nyt tag og nye vinduer samt indretning af et nyt mødelokale i en tidligere lejlighed i logebygningen.