Valgte Embedsmænd

Overmester

Annette Kjeld Jensen

Undermester

Helle Henningsen

Sekretær

Gitte Løvstrøm Flebo Hansen

Kasserer

Ingelise Roed Læntver

Skatmester

Birthe Egede Kleis

Fungerende eksmester

Liv Nayberg

Storrepræsentant

Jette Connie Nielsen

Storrepræsentant

Dorthe Halberg